Onze werking

Krediet voor ondernemers die geen toegang (meer) hebben tot bankfinanciering

Het Hefboomkrediet voor ondernemers

Impulskrediet werd in 2012 gelanceerd door Hefboom, voor ondernemers die moeilijk of geen toegang (meer) hebben tot bankfinanciering. Met Hefboom dragen we bij tot een sociale en duurzame samenleving. Dat doen we door financiële middelen van individuele personen en organisaties te investeren in projecten die een positieve sociale en duurzame verandering teweegbrengen. Dit doen we concreet door financieringconsulting en dienstverlening aan te bieden.

Met Impulskrediet verstrekken we microkredieten aan (startende) ondernemers in Vlaanderen die omwille van bepaalde redenen moeilijk terecht kunnen bij een reguliere bank. Vaak ontbreekt het hen aan zekerheden of eigen inbreng. Ze gingen bijvoorbeeld ooit failliet, zijn werkzoekend met een werkloosheidspremie of invaliditeitsuitkering, laaggeschoold, vijftigplusser, etc. En ook vrouwen hebben nog steeds een kleinere kans dan mannen om aan financiering te geraken.

Bij Impulskrediet hebben we extra aandacht voor alle kwetsbare (startende) ondernemers die het moeilijk hebben om aan financiering te geraken. Ons krediet voor ondernemers verlaagt zo de drempel tot ondernemerschap en biedt de kans om uit een negatieve sociale spiraal te stappen en aan de slag te gaan met een eigen zaak.

Naast het microkrediet bieden we met Impulskrediet ook gratis begeleiding en coaching aan de kredietnemers. In de aanvraagfase nemen we de ondernemingsplannen onder de loep en maken we ze financieringsvatbaar. Na toekenning van het krediet kan een ondernemer tot twee jaar gratis begeleid worden door een coach.

Onderzoek leert dat elk microkrediet voor 1,6 mensen werkgelegenheid creëert. Op die manier draagt Impulskrediet ook bij tot de creatie van werkgelegenheid.

Om deze missie te realiseren kan Hefboom rekenen op heel wat partners.

Ons team

Piet Callens

Verantwoordelijke Financiering

Mike Manarpies

Kredietconsulent

Jan Moeyaert

Kredietconsulent

Thibaut Princen

Youri Verheyen

Backoffice Kredieten

Margaux Van der Velde

Communicatieverantwoordelijke

Onze partners