Partners

Samen met onze partners promoten we ondernemerschap

Sterke partners

microkrediet hefboomImpulskrediet is een initiatief van Hefboom. Hefboom bouwt mee aan sociale en duurzame samenleving en doet dat met een gevarieerd aanbod aan financiering, managementadvies en dienstverlening. Impulskrediet werd door Hefboom in 2012 opgericht als antwoord op het verdwijnen van de solidaire lening onder de vleugels van het Participatiefonds. Hefboom besloot deze rol op zich te nemen en zo kansen te geven aan micro-ondernemers die moeilijk aan financiering geraken bij reguliere banken.

We geven kansen aan micro-ondernemers die moeilijk toegang hebben tot bankfinanciering zoals werkzoekenden, jongeren, vijftigplussers, gefailleerden, migranten en micro-ondernemers die eigen inbreng ontbreken. Dankzij ons partnerschap slagen we erin dit te realiseren. Onderstaande partners helpen samen met Impulskrediet de drempel tot ondernemerschap te verlagen. 


Partners microkrediet Agentschap Innoveren OndernemenEen belangrijke partner voor het verschaffen van microkredieten is het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO). Hefboom werkt samen met VLAIO voor de algemene werking en voor de projecten ‘Jong en vol ondernemerschap’ en ‘Een tweede kans en een impuls voor een nieuwe start’. Het verschaffen van microkredieten is zeer risicovol en is daarom enkel mogelijk met steun van de overheid. Impulskrediet is één van de overheidsmaatregelen die door VLAIO opgenomen zijn in de subsidiedatabank.


Partners microkrediet PMV

Voor het toekennen van de microkredieten werkt Impulskrediet nauw samen met het Sociaal Investeringsfonds SIFO onder de vleugels van PMV. SIFO cofinanciert de microkredieten. Daarnaast maakt Impulskrediet voor het waarborgen van de microkredieten ook gebruik van de Waarborgregeling, eveneens onder de vleugels van PMV. Ondernemers die beroep doen op de Startlening van het Vlaams Participatiefonds (ook een PMV product) maar geen eigen inbreng hebben kunnen terecht bij Impulskrediet. Een Impulskrediet geldt als de eigen inbreng, die een voorwaarde is om aanspraak te maken op de Startlening.


Een belangrijke partner voor Impulskrediet is UNIZO. Sinds de start van Impulskrediet is UNIZO één van de belangrijkste aanbrengkanalen voor kredietaanvragen van micro-ondernemers. UNIZO neemt het op voor de rechten en belangen van de zelfstandige ondernemer, KMO zaakvoerder of Vrije Beroeper. UNIZO verschaft ook persoonlijk advies & ondernemersinformatie. Ze doen dat via de gratis ondernemerslijn, eigen magazines, pockets en nieuwsbrieven en via hun Kennisnet. Je vindt er ook tal van voordelen zoals modelbrieven, handige tools en kortingen. UNIZO is evenzeer een netwerk waar kennis en ervaring centraal staan: infosessies en evenementen waarop UNIZO-leden gratis of voordelig kunnen aan deelnemen. 


Dyzo microkrediet partners gefailleerde

Impulskrediet werkt nauw samen met Dyzo. Dyzo helpt en begeleidt zelfstandigen in moeilijkheden. Met een microkrediet krijgt deze doelgroep een tweede kans om te starten als ondernemer. Zo wil Impulskrediet de drempel tot financiering voor gefailleerden verlagen.


Andere partners in ons netwerk

Naast de bovenstaande partnerschappen werken we ook nog samen met heel wat andere organisaties. Je vindt een overzicht onderaan deze pagina. Elk van deze partners draagt zijn steentje bij om samen onze doelstellingen te realiseren.

Zelf ook partner te worden?

Contacteer ons:

T +32 (2) 205 17 20
info@impulskrediet.be