Een succesvolle kredietaanvraag indienen

Een Impulskrediet aanvragen is niet moeilijk. Het kan makkelijk online op basis van onze handige invuldocumenten. Als je in aanmerking komt, nodigen we jou uit voor een gesprek, waarna een onafhankelijk kredietcomité beslist of de lening wordt toegekend. Om jouw slaagkansen te vergroten is een goede voorbereiding essentieel. We zetten hier alle noodzakelijke elementen voor een succesvolle aanvraag op een rijtje en geven enkele tips.

Een degelijk ondernemersplan

Wil je starten met je eigen zaak of heb je groeiplannen? Dan heb je eerst en vooral een ondernemingsplan of businessplan nodig. Dat is een document waarin je jouw ondernemersidee concreet uitwerkt. Je beschrijft wat je bedrijfsdoelstellingen zijn en hoe je die wil realiseren. Het is niet alleen een leidraad voor je eigen bedrijfsvoering, maar ook een instrument om eventuele investeerders of financiers te overtuigen om te investeren in jouw zaak.

Er zijn op het internet verschillende templates voor een ondernemingsplan te vinden. En ook al zijn er soms verschillen in de uitwerking, de essentiële bouwstenen zijn telkens dezelfde. Meer info over wat we bij Impulskrediet een goed ondernemingsplan vinden, lees je hier.

Een volledig financieel plan

Het financieel plan is de cijfermatige weergave van de geplande activiteiten van jouw onderneming. Het is een noodzakelijk onderdeel van je algemeen businessplan. Bij een aantal vennootschapsvormen is de opmaak van een dergelijk plan wettelijk verplicht. Ook bij een aanvraag voor een Impulskrediet vragen we altijd een financieel plan.

Je financieel plan geeft een overzicht van alle verwachte inkomsten, uitgaven en investeringen. Daardoor weet je of je project financieel haalbaar is of niet. Het is dus belangrijk om zo realistisch mogelijk alle kosten en opbrengsten in kaart te brengen. Zorg ervoor dat je geen essentiële kosten vergeet. Zijn er bijvoorbeeld investeringen nodig in het pand dat je huurt? Werk je met personeel of keer je jezelf een loon uit? Dan moeten ook die personeelskosten opgenomen zijn in je plan. Vergeet niet de sociale bijdragen, btw, verzekeringen en andere taksen en lasten mee in rekening te brengen. Het is ook slim om een buffer te voorzien voor onvoorziene kosten.

Aan opbrengstenzijde is het belangrijk om de inkomsten niet te hoog in te schatten. Denk eraan om goed toe te lichten hoe je tot een bepaalde omzet komt. Hou rekening met eventuele concurrenten en seizoenseffecten. Is er veel concurrentie, welke omzetten realiseren zij, welke prijzen hanteren ze en hoe haalbaar is jouw aanpak dan. Je inkomsten kunnen ook stevig variëren naargelang de periode in het jaar. Misschien verkoop je in de winter beduidend minder dan in de zomermaanden. Of is de eindejaarsperiode voor jou net een voltreffer, maar zijn de maanden erna veel rustiger. Een ander belangrijk aspect zijn de betalingsvoorwaarden. Betalen jouw klanten contant of werk je met een betalingstermijn? De mate waarin je al dan niet snel kan beschikken over je inkomsten zijn belangrijk voor de liquiditeit en financiële leefbaarheid van je onderneming.

Een concreet plan van aanpak

Is zowel jouw ondernemingsplan als financieel plan stevig onderbouwd? Proficiat, dan ben je al goed op weg om een succesvolle aanvraag in te dienen. Maak het allemaal nog concreter door een duidelijk plan van aanpak.

Hoe ga je concreet realiseren wat je in je ondernemingsplan hebt neergeschreven? Breng alle aspecten van je bedrijfsorganisatie, verkoop en marketing in kaart. Hoe concreter uitgewerkt, hoe overtuigender.

Zorg ervoor dat je plannen haalbaar en geloofwaardig zijn. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de kredietverstrekker. Wees ambitieus maar realistisch, en wees zeker niet overmoedig! Zorg ervoor dat je over voldoende terugbetalingscapaciteit beschikt om het gevraagde krediet probleemloos te kunnen aflossen. Denk ook na over een plan B. Wat als het Impulskrediet niet wordt toegekend? Kan je dan op andere manieren toch jouw ondernemersidee financieren? Ook daarop voorbereid zijn getuigt van goed ondernemerschap.

Een persoonlijk verhaal

Impulskrediet kijkt bij de beoordeling van een aanvraag ook altijd naar de persoon achter het ondernemersidee. Wat is jouw achtergrond en ervaring? Vanuit welke motivatie, passie of ambitie wil je met jouw onderneming starten?

Ben je zelf helemaal overtuigd van jouw idee? Sta je er 100% achter of twijfel je nog? Ben je gemotiveerd om er in te vliegen en er alles aan te doen om het te doen slagen? Maar ook: kan je het combineren met je gezinssituatie? Zorg je ervoor dat je nog een leven hebt naast jouw onderneming? Mentale en fysieke gezondheid zijn cruciaal om succesvol te ondernemen.

We waken erover dat je jezelf niet onbezonnen in een avontuur stort. Impulskrediet herfinanciert geen bestaande schulden. Je mag schulden uit het verleden hebben, maar Impulskrediet moet overtuigd zijn dat het voorliggende ondernemingsplan een uitweg biedt.

Jouw kredietaanvraag indienen

Impulskrediet biedt een eigen sjabloon aan voor zowel het ondernemingsplan als financieel plan. Je kan de sjablonen voor beide documenten hier downloaden.

Wil je weten wat een Impulskrediet jou zal kosten?
Met onze kredietsimulator kan je berekenen hoeveel je maandelijks zou moeten aflossen.

Ben je er helemaal klaar voor? Dan kan je hier je krediet aanvragen.
Heb je eerst nog enkele vragen? Neem dan contact op met onze medewerkers.