Impulskrediet partner VDAB in de kijker

Waarvoor kun je als zelfstandige bij de VDAB terecht?

VDAB is vooral gekend als organisatie die mensen terug op weg helpt naar werk indien ze werkloos zijn. Wij vroegen An De Wachter – bemiddelaar zelfstandig ondernemen (Mechelen) – en Mark Vanden Berghe – expert zelfstandig ondernemen – of je ook terecht kunt bij de VDAB als zelfstandige:

VDAB of voluit Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding is in de eerste plaats gekend als bemiddelaar tussen werkzoekenden en werkgevers, van de jobsite en de opleidingen. Daarnaast is het bijvoorbeeld ook mogelijk om via VDAB loopbaanbegeleiding te volgen, iets wat uiteraard ook interessant is voor zelfstandigen. We zijn er voor zelfstandigen en ondernemers die personeel willen aanwerven of vragen hebben over opleidingsmogelijkheden voor hun medewerkers. Daarnaast begeleiden we, samen met partnerorganisaties, werkzoekenden met concrete ondernemersambities om hun eigen onderneming op te starten.

Kan elke kandidaat-ondernemer bij jullie aankloppen, of zijn er specifieke voorwaarden?

Gezien de opdracht van VDAB zetten we in op werkzoekenden die een zelfstandige hoofdactiviteit willen opstarten binnen 1 tot anderhalf jaar en al een concreet idee hebben. Dat wil niet zeggen dat dit idee al tot in de puntjes uitgewerkt moet zijn. Het uitwerken van een ondernemings- en financieel plan is iets wat perfect past in het begeleidingstraject en waar de kandidaat-ondernemer professionele ondersteuning in kan krijgen. Voor een eventuele start van een begeleidingstraject is er telkens een gesprek met de bemiddelaar om na te gaan of dit alles past in het traject naar werk. En welk begeleidingstraject best tegemoet komt aan de individuele noden en wensen van de werkzoekende.

Begeleidingstraject voor werkzoekenden die een zelfstandige hoofdactiviteit willen opstarten


Hoe gaat het dan concreet in z’n werk? Krijgt elke ondernemer persoonlijk advies op maat, stappen kandidaat-ondernemers in een traject, krijgen ze opleidingen?

Alle kandidaat-ondernemers stappen in een begeleidingstraject, dit kan ofwel een individueel traject ofwel een collectief traject zijn. In beide scenario’s draait het om het scherpstellen van het ondernemersidee en het uitwerken van een ondernemings- en financieel plan om zo de haalbaarheid in kaart te brengen. Zo kan er heel bewust gekeken worden of de opstart in hoofdactiviteit realistisch en wenselijk is. Daarnaast is er ruimte om aan de eigen ondernemerscompetenties te werken. Hiervoor zijn heel wat ondersteunings-, coachings- en adviesinitiatieven gebundeld waarvoor de kandidaat-ondernemer ook een budget ter beschikking gesteld krijgt. Hiermee kan de kandidaat-ondernemer keuzes op maat maken.
Zo kan de deelnemer onder meer;

Er kan ook geopteerd worden voor een traject waarbij de activiteit in een veilige omgeving kan uitgetest worden vooraleer de sprong naar een zelfstandige activiteit te wagen.

Wat betalen de ondernemers hiervoor?

Als werkzoekende is het begeleidingstraject en de bijhorende ondersteuning en coaching door de partnerorganisatie kosteloos. Er worden ook heel wat gratis advies-, opleidings- en coachingsinitiatieven aangeboden waaruit gekozen kan worden. Bijkomend is een budget van € 500 per deelnemer voorzien om nog verder op maat te werken.

Het in kaart brengen van de haalbaarheid van een ondernemersidee
is zeer zinvol


Wanneer zie je jullie rol als succesvol?

Uiteraard is het fijn als kandidaat-ondernemers effectief werk kunnen maken van hun droom en hun eigen zaak opstarten. Maar ook het in kaart brengen van de haalbaarheid van een ondernemersidee om een bewuste keuze te maken wel of niet te starten is zeer zinvol. Het bewust niet van start gaan met een onvolmaakt of om allerhande redenen minder realistisch idee kan veel ellende achteraf vermijden. Er zijn ook deelnemers die tijdens of na het traject bewust kiezen voor een bijberoep in combinatie met een job in loondienst en zo toch hun passie kunnen nastreven. Tenslotte merken we dat het traject heel sterk activerend en motiverend werkt, personen die deelnemen en toch geen zelfstandige activiteit opstarten gaan voor het merendeel kort na het traject toch aan de slag in loondienst.

Hoeveel kandidaat-ondernemers hebben jullie sinds jullie bestaan zoal kunnen helpen, enig idee?

Dat zijn er intussen al heel wat, bepaalde trajecten lopen intussen ook al heel wat jaren. Zo werken we al ruim 10 jaar samen met de activiteitencoöperaties, ook gekend als Starterslabo, en loopt het project “Maak Werk van je Zaak” intussen ook al zo’n jaar of 6. Ook voor vluchtelingen en nieuwkomers zijn we partner in een project (AZO!) dat loopt sinds 2017. Als we kijken naar vorig jaar, 2018, dan zijn er in totaal toch iets meer 1.400 trajecten opgestart. Zoals gezegd zal uiteraard niet elke deelnemer nadien ook meteen een zelfstandige activiteit opstarten.

Kun je er een succesverhaal van VDAB uitpikken waarop je zelf zeer trots bent?

Er zijn gezien de aantallen natuurlijk heel wat mooie verhalen te vertellen maar ik denk dan spontaan bijvoorbeeld aan iemand die, zoals ze zelf aangeeft, een eenmanszaak begonnen is als rijinstructeur onder de naam C You Drive. Ze onderscheidt zich onder meer door het volop inzetten op het leren op het ritme van de individuele deelnemer, het verwerven van eigen inzichten in het verkeer en het bewust worden van de eigen menselijke emoties als chauffeur op de baan. Naast dit verhaal zijn er natuurlijk evengoed andere unieke verhalen te vertellen. Onze starters beperken zich ook niet meteen tot een specifieke sector of branche, dat is een enorme rijkdom aan activiteiten.

Hoe kunnen kandidaat-ondernemers best contact met jullie opnemen? Kan men altijd bij jullie binnenspringen, of nemen ze best via mail contact op, wat raad je aan?

Werkzoekenden bespreken dit best eerst met hun bestaande bemiddelaar of kunnen op werkdagen tussen 8 en 19 uur telefonisch contact opnemen met VDAB via het gratis nummer 0800 30 700. In tweede instantie kan dan eventueel een afspraak vastgelegd worden met een gespecialiseerde bemiddelaar zelfstandig ondernemen van VDAB.

Hartelijk dank voor het gesprek! Tot slot, is er nog een ‘ultieme tip’ die je wilt meegeven aan ondernemers?
Of meerdere tips mag natuurlijk ook?

Durf te dromen en kom goed voorbereid aan de start!

Heb je geen werk en droom je van een eigen zaak? Een startersadviseur van de VDAB
begeleidt je tot aan de opstart van je zaak.

www.vdab.be