FAQ

 • Wat is Impulskrediet?

  Impulskrediet is een lening voor (startende) ondernemers die een eigen zaak willen oprichten of verder uitbouwen. Via reguliere banken is het vaak moeilijk om een krediet te krijgen als je te jong of te oud bent, gebrek hebt aan ervaring of eigen inbreng, een faillissement achter de rug hebt, of in een zogenaamde “moeilijkere“ sector als de horeca wil werken. Impulskrediet kan dan de oplossing bieden. Dit krediet is een product van Hefboom vzw/cvba, een organisatie actief in de sociale en duurzame economie.

 • Kan iedereen een krediet krijgen?

  Ja, mits uiteraard aan enkele voorwaarden is voldaan.

  Impulskrediet kan enkel worden aangevraagd door natuurlijke personen of vennootschappen die in Vlaanderen wonen voor de opstart of uitbouw van hun zelfstandige activiteit, zowel in bijberoep als in hoofdberoep.

  Voor het effectief opnemen van het Impulskrediet, moet de kredietnemer ingeschreven zijn als zelfstandige, een KBO-nummer hebben (Kruispuntbank van Ondernemingen) en ingeschreven zijn bij een sociaal verzekeringsfonds. Indien je ooit een faillissement hebt gehad moet dit afgerond zijn én moet je verschoonbaar zijn verklaard. Personen die in een collectieve schuldbemiddeling zitten kunnen geen krediet aanvragen.

 • Hoe kan ik een Impulskrediet aanvragen?

  Je kan ons bellen (02/205.17.20) of mailen (info@impulskrediet.be), dan helpen we je verder. We zullen je vragen om ons een ondernemings- en financieel plan te bezorgen. Hiervoor kan je onze templates gebruiken, die je kan downloaden via deze site.

 • Waarvoor kan ik een Impulskrediet gebruiken?

  Impulskrediet is een investeringskrediet. Je kan het bijvoorbeeld gebruiken om machines, voorraad, een auto, materiaal aan te kopen, de huurwaarborg te betalen… Impulskrediet kan niet gebruikt worden voor herfinanciering van al bestaande schulden.

 • Welk type zaak komt in aanmerking?

  In principe alle types: van een internetwinkeltje tot een naaiatelier, van een bakkerij tot een grafisch bureau…

  Activiteiten in de landbouwindustrie en import-export kunnen we helaas niet financieren.

 • Krijg ik begeleiding?

  Ja, gedurende 2 jaar nadat je zaak is opgestart word je gratis begeleid door een vrijwilliger.

 • Wie beslist over mijn aanvraag?

  De kredietconsulent bereidt jouw aanvraag voor een Impulskrediet voor, en verdedigt deze daarna bij het kredietcomité. Dit kredietcomité beslist of jouw lening wordt goedgekeurd.

 • Hoeveel kan ik lenen?

  Je kan maximum 25.000,- euro lenen. In combinatie met een Startlening + kan dit bedrag oplopen tot maximum 100.000,- euro.

 • Wie kan ik contacteren?

  Onze medewerkers geven je graag advies. Je kan mailen (info@impulskrediet.be) of bellen (02/205.17.20).

   

 • Is een eigen inbreng nodig? Moet ik zelf iets betalen?

  Een eigen inbreng is niet verplicht. Uiteraard maakt het je aanvraag wel sterker.

 • Hoe lang duurt het voor een Impulskrediet wordt toegekend?

  Dat hangt af van de stand van zaken van je project.

  Is er al een ondernemingsplan, zijn er contacten met mogelijke leveranciers en klanten, heb je een handelspand op het oog… ?

  Het kredietcomité komt om de 3 weken samen. Daar wordt beslist over de toekenning van het krediet. Binnen de 3 weken is er dus een beslissing.

  Houd er wel rekening mee dat elke aanvrager een gesprek met de kredietconsulent moet hebben én dat een dossier een kleine week voor de dag van het kredietcomité moet worden verstuurd.

 • Is het hebben van een borg noodzakelijk?

  Neen. Een borgstelling kan een dossier wel versterken of kan één van de voorwaarden zijn bij goedkeuring door het kredietcomité.

 • Moet een kredietaanvrager werkzoekend zijn?

  Neen, dit is geen vereiste. Zowel werkzoekenden, zelfstandigen als (deeltijds) werkenden in loondienst kunnen een Impulskrediet aanvragen.

 • Ik heb een faillissement achter de rug. Kan ik een Impulskrediet aanvragen?

  Ja. We vragen wel dat het faillissement is afgesloten. Ook moet je aantonen wat je anders zal doen om een nieuw faillissement te voorkomen. Welke lessen heb je geleerd? Wij raden aan om contact op te nemen met Dyzo.

 • Hoe kan ik de fiches van de Nationale Bank van België (NBB) aanvragen?

  Bij elke kredietaanvraag moet een kopie van de fiches van de NBB worden toegevoegd, zowel van de kredietaanvrager als van de eventuele partner. Op de site van de NBB zie je hoe je de fiches via de post of via je elektronische identiteitskaart kan aanvragen.

 • Wat zijn solidariteitskosten?

  De solidariteitskosten bedragen 4% van het goedgekeurde kredietbedrag. Enkel als een lening wordt toegekend, moeten solidariteitskosten betaald worden. De grootte van de solidariteitskost hangt af van het toegekende kredietbedrag. De solidariteitskost wordt sowieso mee ontleend. Dit wordt afgehouden bij de eerste uitbetaling. Je hoeft dit dus niet extra te ontlenen en te betalen aan Impulskrediet. De solidariteitskost bundelt alle kosten met betrekking tot het Impulskrediet.

 • Binnen welke termijn kan ik het toegekende krediet opnemen?

  De opnametermijn, de periode waarin het krediet kan worden opgenomen, is voor alle kredieten 3 maanden. Het kredietbedrag wordt nooit in één keer uitbetaald. Je krijgt het op basis van bewijsstukken (facturen, bestelbonnen, betalingsovereenkomsten… ).

  Na deze opnameperiode volgt nog een aflossingsvrije periode van 3 maanden (niet van toepassing in combinatie met Startlening+) waarin enkel intresten moeten worden betaald en nog geen kapitaal. De volgende 45 maanden worden dan zowel interesten als kapitaal afgelost.

 • Wie begeleidt mij bij het uitwerken van mijn project?

  We verwijzen je graag door naar onze partners voor hulp bij het opstellen van een financieel en ondernemingsplan.

  Starterslabo’s helpt jou bij de opmaak van je ondernemingsplan: www.starterslabo.be

  Advies bij de opmaak van een haalbaarheidsstudie kan via Go4Business: www.unizo.be/haalbaarheidsstudie
  Trajectbegeleiding van starters uit specifieke doelgroepen:
  Allochtonen: www.projectazzo.be
  Vrouwen: www.markantvzw.be
  Personen met een arbeidshandicap: www.gtb-vlaanderen.be
  Jongeren met een hoog groeipotentieel: www.bryo.be
  Ouderen (50+): www.starten50plus.be

  Coaching voor (ex-)gefailleerden: www.dyzo.be