Startschot – Week van het Microkrediet

Marianne Thyssen opende de week van het microkrediet in Antwerpen

 Maandag 14 maart

Maandag werd het officiële startschot gegeven van de Week van het Microkrediet in Antwerpen. Het was niemand minder dan Europees Commissaris Marianne Thyssen die de week opende.

Bij aankomst werden alle genodigden uitgenodigd om buiten mee te dansen op opzwepende Afrikaanse beats om op te warmen. Nadien verwelkomden voorzitters Philippe Maystadt en Antoon Vandevelde, van respectievelijk microStart en Hefboom, de aanwezigen. Ze benadrukten het belang van microkredieten. Microkredieten verlagen de drempel tot ondernemerschap en zijn een belangrijk middel in de strijd tegen werkloosheid en sociale uitsluiting. Ze werden bijgetreden door Fons Leroy van VDAB één van de partners van de Week van het Microkrediet.

Francine Carron van microStart en Piet Callens van Impulskrediet (Hefboom) gaven toelichting bij de resultaten van beide microfinanciers, cijfers die de impact van microfinanciering aantonen.

  • Jaarlijks stijgt de vraag naar microkredieten met meer dan 50%. Sinds de start in 2012 verschafte Impulskrediet 180 microkredieten, goed voor 1,8 mln. euromicorStart verschafte in 2015 bijna 900 microkredietensinds hun oprichting financierden ze ruim 8 mln. euro via microkredieten.
  • Meer dan de helft van de kredietnemers zijn werkzoekend op het moment van hun aanvraag.
  • Er staat geen leeftijd op ondernemen. Uit de cijfers van Impulskrediet blijkt dat van de kredietnemers 20% jonger is dan 28 jaar en 10% onder hen is vijftigplusser.
  • Microkredieten geven ook kans aan nieuwkomers. 1/3 van de Impulskredietklanten is niet in België geboren, bij microStart zijn 70% van de kredietnemer geboren buiten Europa.

Marianne Thyssen onderstreepte het belang van microkredieten in onze samenleving en dan in het bijzonder de manier waarop ze sociale uitsluiting te lijf gaan. Europa draagt ook haar steentje bij. Maar liefst 192 mln. euro besteedt Europa aan de ondersteuning van microkredieten. Microfinanciers in heel Europa kunnen in het kader van het EU Programme for Employment and Social Innovation (EaSI), zowel een beroep doen op financiering, als op waarborgen voor hun werking.

De Europees Commissaris nam ruimschoots de tijd om met micro-ondernemers te praten. Zo hadden Charlotte van ‘Vandaag is Anders’, klant van Impulskrediet en onze kredietconsulent Karen, het met Marianne Thyssen over de uitdagingen en drempels die micro-ondernemerschap met zich meebrengen.

 

agentschap-ondernemenDe Week van het Microkrediet wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de samenwerking van Impulskrediet met Agentschap Innoveren en Ondernemen.