Tips voor een succesvolle kredietaanvraag

Impulskrediet krijgt regelmatig de vraag wat nu de ingrediënten zijn voor een succesvolle kredietaanvraag. Het is een combinatie van verschillende factoren die gebaseerd zijn op de degelijkheid van het ondernemingsplan, het geloof in de haalbaarheid van het plan en de persoon die het krediet aanvraagt.

Tips voor een succesvolle kredietaanvraag

Alles begint uiteraard bij een ondernemingsplan. Wat voor Impulskrediet een degelijk ondernemingsplan is, lees je hier.

In vele gevallen vinden we de bouwstenen van een ondernemingsplan ook wel terug in de kredietaanvragen die we bij Impulskrediet krijgen. Dé hamvraag blijft ‘wat zorgt er nu voor dat je kredietaanvraag ook effectief wordt goedgekeurd’. M.a.w. hoe krijg je een sterker dossier?

We helpen je graag met enkele tips die je dossier sterker maken. Ze zijn gebaseerd op onze ervaring bij Impulskrediet. We formuleren ook vragen die je jezelf best kan stellen. De kwaliteit van het antwoord op die vragen is bepalend voor de sterkte van je kredietaanvraag.

Tip 1 – Een volledig financieel plan.

Vaak worden in het financieel plan kosten vergeten. Is er een loon voor jezelf voorzien, werd er rekening gehouden met RSZ, BTW en verzekeringen, aflossingen van andere lopende leningen? Denk er ook aan dat elke medewerker of hulp in je zaak ook terug te vinden moet zijn in het financieel plan. Soms moet je ook voorraden weggooien, ook daar staan kosten tegenover. Heb je de nodige investeringen voorzien? Het zijn enkele voorbeelden van kosten die vaak ontbreken. Het getuigt ook van gezond ondernemerschap om een buffer te voorzien voor onvoorziene kosten.

Je verkopen moeten rekening houden met eventuele seizoenseffecten, zoals: solden, zomermaanden/wintermaanden, vakantiemaanden, eindejaarsperiode, enz.. Het zijn seizoenseffecten die bepalend zullen zijn voor de evolutie van je omzet gedurende een werkjaar. Dat betekent dat je niet elke maand hetzelfde zal verkopen.

Tip 2 – Je plan is onderbouwd

Denk eraan toe te lichten hoe je tot een bepaalde omzet komt. Hoe kom je aan dat cijfer, waarop is het gebaseerd? Mocht je cijfers van je concurrent of je voorganger (bij overname) op de kop kunnen tikken, dan helpt dat. Betalen je klanten meteen of moet je hen een betalingstermijn gunnen, alvorens ze je betalen? Dit kan een belangrijk effect hebben op het tijdstip waarop je je centen op je bankrekening of in kassa krijgt.

Hetzelfde geldt voor het maken van kosten. Waarom is het, bijvoorbeeld, noodzakelijk een duur pand te huren, of om een duurdere wagen te leasen? Is het loon dat je wil overhouden leefbaar? Is de overnameprijs die je betaalt een correcte prijs? Zo ja, waarom?

Hoe minder giswerk, en hoe objectiever je kan aantonen wat je schrijft, hoe sterker je dossier.

Tip 3 – Een concreet plan van aanpak

Cijfers op je verkopen plakken is één zaak, maar hoe ga je die verkopen realiseren? Hoe concreter je aanpak beschreven is, hoe overtuigender.

We kennen allemaal sociale media maar hoe ga je ze gebruiken? Ga je flyeren, zo ja waar, wanneer, enz? Advertentieplannen via print of online?

Hoe organiseer je je verkoop? Waarom koos je voor die specifieke ligging van je pand? Als je met een webshop start, breng alle aspecten in kaart voor het verkopen via een webshop, wees alert voor de valkuilen. Je vindt online heel wat informatie over het starten met een webshop.

Verkoop je niet via een winkel of online, hoe komen je klanten dan tot bij jou of hoe ga jij tot bij hen?

Welke contacten heb je al, hoe concreet zijn die, hoeveel heb je al effectief verkocht?

Maak je marketing en verkoopaanpak zo concreet mogelijk. Denk er ook aan dat je aanpak effect zal hebben op je financieel plan.

Tip 4 – Een haalbaar (geloofwaardig) plan

De haalbaarheid van je plannen is essentieel voor jezelf om het vol te houden maar evenzeer voor een kredietverschaffer. Het is immers bepalend voor je terugbetalingscapaciteit. Wees ambitieus maar realistisch, en wees zeker niet overmoedig!

Impulskrediet ziet soms omzetdoelstellingen die niet haalbaar zijn omdat er bijvoorbeeld onvoldoende werkdagen in een jaar of werkuren in een dag zijn om ze met één persoon te realiseren.

Voor je omzetdoelstellingen hou je best ook rekening met concurrenten. Is er veel concurrentie, welke omzetten realiseren zij, welke prijzen hanteren ze en hoe haalbaar is jouw aanpak dan. Kijk ook naar de slagkracht van je concurrenten. Een concurrent met veel meer middelen als jij, kan je misschien heel snel van de kaart vegen.

Zijn er eventuele (extra) investeringen nodig om je omzet te halen? Een kredietverschaffer kijkt altijd of het kredietbedrag voldoende is om je activiteit leefbaar te maken. Een kleiner bedrag vragen verhoogt je kans op het krijgen van een krediet niet.

Kan je de vooropgestelde verkopen alleen realiseren, of heb je hulp nodig? En als je hulp nodig hebt, check of die hulp in je financieel plan zichtbaar is.

Tip 5 – Jij als persoon….

Er is meer dan een goed plan, Impulskrediet kijkt ook naar de personen die het plan indienen. Hoe kom je over, ben je betrouwbaar, ben je gepassioneerd, heb je er zin in, ben je zelf voldoende overtuigd, ben je voldoende geëngageerd? Heb je de nodig ervaring en/of opleiding. Hoe zie je professioneel verleden eruit? Heb je de nodige competenties?

Impulskrediet vindt het belangrijk dat de ondernemer ook nog een leven heeft naast werken. Kan je je job combineren met je gezinssituatie?

De mentale gezondheid is medebepalend voor het succes van een onderneming. Maar ook je fysieke gezondheid is belangrijk. Ben je in goede gezondheid om die specifieke activiteit uit te voeren?

Evenzeer vinden we het belangrijk om personen niet met nog meer schulden op te zadelen. Impulskrediet herfinanciert geen bestaande schulden. Je mag schulden uit het verleden hebben, maar Impulskrediet moet voldoende overtuigd zijn dat het voorliggende ondernemingsplan een uitweg biedt.

Heb je nagedacht over een plan B, m.a.w. wat zal je doen als je het Impulskrediet niet toegekend krijgt? Denk daar alvast over na. Daarop voorbereid zijn, getuigt van degelijk ondernemerschap.

Neem je deze tips ter harte, dan vergroot je de kans op een succesvolle kredietaanvraag.

Ben je zover? Simuleer en vraag je Impulskrediet aan!