The Micro-entrepreneurs (MEY) Awards 2020

Europese Week van het Microkrediet – 12 tot en met 16 oktober

Dit jaar vindt er een speciale online editie plaats van de Micro-Entrepreneurs of the Year (MEY) Awards. Deze keer geen traditionele uitreiking van de awards tijdens de Europese Week van het Microkrediet omwille van de COVID19-crisis.

Micro-ondernemers, een sterke motor voor onze economie

Niettemin is het belangrijk in deze zeer moeilijke tijden om onze volhardende micro-ondernemers in de bloemetjes te zetten. Zij leveren immers nog steeds een belangrijke bijdrage aan onze welvaart en zijn een sterke motor voor onze economie.

Een blik achter de schermen

Micro-ondernemers hebben het extra moeilijk. Net omdat het om micro-ondernemers gaat, hebben zij vaak onvoldoende financiële buffers waardoor ze zeer kwetsbaar zijn voor onverwachte crisissen, zoals we die vandaag met COVID19 meemaken.

Samen met onze collega microfinanciers microStart, Brusoc en Crédal geven we jullie, via deze speciale editie van de MEY Awards, een blik achter de schermen:

  • Op welke manier gaan micro-ondernemers om met de crisis?
  • Waarom is het zo belangrijk dat wij ze als microfinanciers blijven ondersteunen
  • Op welke manier doen we dat?

Evenzeer is deze campagne een oproep aan het beleid om onze kwetsbare micro-ondernemers zeker niet te vergeten en voldoende ondersteuning te blijven bieden.

Op de Facebook pagina van de MEY Awards vind je enkele filmpjes met getuigenissen van ondernemers en de microfinanciers.

Hefboom en microkrediet

Met Impulskrediet verschaft Hefboom al meer dan 8 jaar microkredieten aan zelfstandigen en kleine ondernemingen. Het gaat om kwetsbare ondernemers die via de bank geen financiering (meer) krijgen kunnen. Ze krijgen daarnaast ook 2 jaar gratis ondersteuning van een vrijwilliger die hen begeleidt waar en wanneer dat nodig is.

Krachtig instrument tegen sociale uitsluiting en kansarmoede

Onderzoek leert dat elk toegekend microkrediet leidt tot 1,6 tewerkstellingsplaatsen. Sinds de start in 2012 hebben we zo met Impulskrediet al bijgedragen tot de creatie van bijna 800 tewerkstellingsplaatsen.

Door mensen (opnieuw) aan de slag te krijgen (en te houden) via ondernemen, is het dan ook een krachtig instrument tegen sociale uitsluiting en kansarmoede. Dankzij hun micro-onderneming slagen mensen erin een inkomen te genereren waarmee ze kunnen voldoen aan hun gezinsbehoeften.

Vriendelijke groet,
Team Impulskrediet