Impulskrediet, microkrediet voor ondernemers

Microkrediet in de strijd tegen sociale en financiële uitsluiting

microkrediet hefboomHefboom’s microkrediet voor ondernemers

Impulskrediet werd in 2012 gelanceerd door Hefboom. Zo werd een lacune opgevuld die ontstond nadat het Participatiefonds stopte met het aanbieden van de Solidaire lening. Hefboom startte met het microkrediet voor ondernemers die moeilijk toegang hebben tot bankfinanciering.

De impact van een microkrediet kan bijzonder groot zijn. Impulskrediet verstrekt microkredieten aan (startende) ondernemers in Vlaanderen en Brussel die omwille van bepaalde redenen moeilijk terecht kunnen bij een reguliere bank. Zo krijgen mensen de kans om uit een negatieve sociale spiraal te stappen, hun zakelijke plannen concreet uit te bouwen en hun professionele leven een duwtje in de rug te geven. Dankzij het microkrediet van Hefboom zijn ze weer volwaardig actief op de arbeidsmarkt en kunnen ze eventueel zelf werkgelegenheid creëren.

Naast het microkrediet zelf biedt Impulskrediet ook begeleiding en coaching aan de kredietnemers. Een studie over de impact van microfinanciering in België toont aan dat begeleiding de cruciale factor is voor het uiteindelijke succes van een microkrediet. We voorzien daarom gedurende twee jaar in gratis begeleiding door een coach, meestal een professional uit het bedrijfsleven.

Impulskrediet heeft extra aandacht voor doelgroepen die het moeilijk hebben om aan financiering te geraken, zoals gefailleerden, jongeren, allochtonen, werkzoekenden en vijftigplussers. Zo verlagen we de drempel tot ondernemerschap.

Impulskrediet is een product van Hefboom. Hefboom draagt bij tot een sociale en duurzame samenleving. Dat doet ze door financiële middelen van individuele personen en organisaties te investeren in projecten in de sociale en duurzame economie. Hefboom doet dat door financieringmanagementadvies en dienstverlening aan te bieden.

Partners van het eerste uur

Impulskrediet Agentschap Innoveren Ondernemen microkrediet voor ondernemers partnersEen belangrijke partner voor het verschaffen van onze microkredieten voor ondernemers is het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO). Hefboom werkt samen met VLAIO voor de algemene werking en voor de projecten ‘Jong en vol ondernemerschap’ en ‘Een tweede kans en een impuls voor een nieuwe start’. Het verschaffen van microkredieten is zeer risicovol en is daarom enkel mogelijk met steun van de overheid. Impulskrediet is één van de overheidsmaatregelen die door VLAIO opgenomen zijn in de subsidiedatabank.

Impulskrediet microkrediet voor ondernemers PMV partnersVoor het toekennen van de microkredieten werkt Impulskrediet nauw samen met het Sociaal Investeringsfonds SIFO onder de vleugels van PMV.SIFO cofinanciert de microkredieten. Daarnaast maakt Impulskrediet voor het waarborgen van de microkredieten ook gebruik van deWaarborgregeling, eveneens onder de vleugels van PMV. Ondernemers die beroep doen op de Startlening+ van het Vlaams Participatiefonds (ook een PMV product) maar geen eigen inbreng hebben (wat een voorwaarde is om een Startlening+ te krijgen), kunnen terecht bij Impulskrediet. Een Impulskrediet geldt als de eigen inbreng, die een voorwaarde is om aanspraak te maken op de Startlening+.

Impulskrediet kan voor het promoten van haar werking verder nog rekenen op een hele reeks andere belangrijke partners.