Het krediet voor ondernemers

Krediet voor ondernemers die geen toegang (meer) hebben tot bankfinanciering

Hefboom’s krediet voor ondernemers

Impulskrediet werd in 2012 gelanceerd door Hefboom. Het werd een krediet voor ondernemers die moeilijk of geen toegang (meer) hebben tot bankfinanciering. Hefboom draagt bij tot een sociale en duurzame samenleving. Dat doen we door financiële middelen van individuele personen en organisaties te investeren in projecten die een positieve sociale en duurzame impact genereren. Hefboom doet dat door financieringmanagementadvies en dienstverlening aan te bieden.

Impulskrediet verstrekt microkredieten aan (startende) ondernemers in Vlaanderen en Brussel die omwille van bepaalde redenen moeilijk terecht kunnen bij een reguliere bank. Vaak ontbreekt het hen aan zekerheiden of eigen inbreng. Ze ging ooit failliet, zijn werkzoekenden met een werkloosheidspremie of invaliditeitsuitkering. Maar ook vrouwen hebben nog steeds een kleinere kans dan mannen om aan financiering te geraken. Impulskrediet biedt zo de kans om uit een negatieve sociale spiraal te stappen en om aan de slag te gaan om te ondernemen.

Naast het microkrediet zelf biedt Impulskrediet ook gratis begeleiding en coaching aan de kredietnemers. In de aanvraagfase challengen we de ondernemingsplannen om ze financieringsrijp te maken. Na toekenning van het krediet beiden we tot twee jaar gratis begeleiding door een coach.

Impulskrediet heeft extra aandacht voor kwetsbare (startende) ondernemers die het moeilijk hebben om aan financiering te geraken, zoals vrouwen, gefailleerden, jongeren, vijftigplussers, allochtonen, werkzoekenden en laaggeschoolden. Ons krediet voor ondernemers verlaagt zo de drempel tot ondernemerschap.

Onderzoek leert dat elke microkrediet voor 1,6 mensen werkgelegenheid creëert. Op die manier draagt Impulskrediet ook bij tot de creatie van werkgelegenheid.

Om dit te realiseren kan Hefboom rekenen op heel wat partners.