Microkredieten weinig bekend bij jongeren

Jongeren minder vertrouwd met microkredieten als impuls om te starten als ondernemer.

ARTEV_lo_met_baseline_xsml_RGBUit onderzoek van Arteveledehogeschool Gent in opdracht van Impulskrediet, blijkt dat jongeren minder vertrouwd zijn met microkredieten als impuls om te starten als ondernemer

In 2015 deed een aantal studenten van de Arteveldehogeschool in opdracht van Impulskrediet en in het kader van hun bachelorproef, onderzoek naar de bekendheid van microkredieten bij jongeren als impuls om te starten als ondernemer.  In het onderzoek werd ook gepolst naar de drempels om te starten als ondernemer en op welke manier zij het liefst geïnspireerd worden.

194 jongeren tussen 15 en 30 jaar werden bevraagd en vulden de enquête in. Dit leverde de volgende resultaten op:

  • 3 op 4 jongeren zijn niet vertrouwd met de term microfinanciering als impuls om te starten als ondernemer;
  • De helft van de jongeren overweegt ooit zelfstandig te worden;
  • Vooral onzekerheid en de financiële implicaties weerhoudt jongeren om de stap naar ondernemerschap te zetten;
  • Inspirerende verhalen van ervaren ondernemers kunnen helpen om hen te overtuigen de stap de stap naar ondernemerschap (toch) te zetten;
  • De rol van een microkrediet als impuls om te starten als ondernemer vindt 97% van de jongeren een goed idee.

Agentschap Innovatie & OndernemenHet project ‘Jong en vol ondernemerschap’ van Impulskrediet heeft als doelstelling om jongeren te bereiken en hen kennis te laten maken met het begrip microfinanciering als impuls om te starten als ondernemer. Het project kadert bovendien in een bredere ambitie van de Vlaamse Overheid om prestarters te begeleiden in hun start als ondernemer. Het project ‘Jong en vol ondernemerschap’ kwam dan ook tot stand met steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Uit deze resultaten leert Impulskrediet dat microfinanciering als begrip nog heel wat potentieel heeft bij jongeren. Om die jongeren te bereiken moet vooral ingezet worden op informatie en promotie via sociale media. Vooral de onzekerheid speelt jongeren parten om de stap te zetten naar ondernemerschap. Inspirerende verhalen kunnen wellicht helpen om die onzekerheid voor een stuk weg te nemen.