Sociaaleconomische impact Impulskrediet

Impact bevraging 2017

Impulskrediet zorgt voor een positieve sociaaleconomische impact.

Naar analogie met vorig jaar, organiseerde Impulskrediet ook op het einde van 2017 een eenvoudige bevraging onder een deel van haar klanten. De resultaten geven Impulskrediet een indicatie van de sociaaleconomische impact die het verschaffen van microkredieten genereert.

Uit deze bevraging leren we dat 1 op 3 van de kredietnemers naast zichzelf, nog mensen te werk stelt. In 2016 was dat nog een vierde. Gemiddeld zou het om een halftijds equivalent extra gaan. Een ruime meerderheid geeft te kennen dat het loon dat ze uit hun onderneming halen meestal volstaat, tot zelfs goed is. Dat ligt in lijn met de bevindingen van vorig jaar. Eveneens een grote meerderheid zou erin slagen om winst te maken. Deze winst bedraagt in de meeste gevallen niet meer dan 10.000 euro en is dus eerder bescheiden.

De meerderheid van kredietnemers geeft te kennen dat ze na een Impulskrediet (opnieuw) konden aankloppen bij een reguliere bank voor bijkomende financiering.

Op de vraag ‘wat betekent Impulskrediet voor jou als ondernemer?’, heeft het antwoord vooral te maken met het geloof in de ondernemer, en de (tweede) kans die Impulskrediet biedt. De bevraagde klanten zijn zeer tevreden over de werking van Impulskrediet. We leren uit de bevraging dat er vooral nood blijft aan begeleiding en advies. In 2018 zal er dan ook verder ingezet worden op het uitbreiden van het vrijwilligersnetwerk.

Het verschaffen van microkredieten aan kansengroepen blijft risicovol. Dit is enkel mogelijk in samenwerking met partners. Impulskrediet kan zo rekenen op de steun van Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) en werkt ook samen met Waarborgbeheer en het Sociaal Investeringsfonds, beiden in beheer bij Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV).

En de winnaars zijn…

Graag danken we de kredietnemers die deelnamen aan onze impact bevraging. Als je deelnam maakte je kans op één van de vier cadeaubonnen van Mediamarkt. De winnaars zijn:

  • Christel Audenaerd
  • Amber Janssens
  • Erhan Alan
  • Kristof Ector

Eerstdaags ontvangen zij hun cadeaubon.

Ben je zelf nog op zoek naar een microkrediet om je plannen te realiseren? Contacteer ons, we bekijken graag of we je kunnen helpen.