FlandersDC en Impulskrediet, een creatief partnerschap

Flanders DCMet Impulskrediet proberen we ons partnernetwerk permanent te versterken. Zo kunnen we ondernemers die extra ondersteuning nodig hebben bij het realiseren van hun ondernemingsplannen, zeer gericht doorverwijzen. Het partnernetwerk van Impulskrediet is reeds uitgebreid. Sinds 2017 richten we ons met Impulskrediet ook zeer specifiek tot de creatieve sectoren. Flanders DC is dé specialist als het gaat over ondernemerschap in de creatieve sector. Tijd dus, om kennis te maken met onze nieuwe partner.

Kredietconsulent Karen had een gesprek met Carlo Vuijlsteke van Flanders DC, Carlo is er senior project manager.

Carlo, ‘senior project manager Flanders DC’… what’s in a name?

Flanders DC staat eigenlijk voor Flanders District of Creativity. We zijn het resultaat van een fusie tussen Flanders DC, Design Vlaanderen en Flanders Fashion Institute. Als VZW zijn we, in opdracht van het Agentschap voor Innoveren en Ondernemen, sinds 2016 het aanspreekpunt voor iedereen die onderneemt of wil ondernemen in de creatieve sector. We ondersteunen creatieve ondernemers bij de start, groei of professionele uitbouw van hun onderneming.

Met de term creatieve industrie kan je ‘creatief’ zijn. Moet elke sector immers niet creatief zijn? In welke sector moeten ondernemers actief zijn om bij jullie te kunnen aankloppen?

We focussen op 12 sectoren: mode, muziek, design & vormgeving, architectuur, communicatie, PR & reclame, gedrukte media (literatuur & journalistiek), beeldende kunst, games, digitale media, podiumkunsten, cultureel erfgoed en de audiovisuele sector. In elke sector kan je uiteraard creatief zijn, maar in deze 12 sectoren staat de uiting van (artistieke) creativiteit centraal. Ze is er de belangrijkste grondstof en vormt ook de belangrijkste output.

Waarvoor kunnen micro-ondernemers uit deze sectoren bij jullie concreet terecht?

We ondersteunen ondernemers met informatie & inspiratie, advies en begeleiding en promotie en marktverbreding. Via ons online magazine en allerlei events inspireren en we ondernemers om hun ondernemerschap verder te ontwikkelen. Daarnaast kunnen ondernemers bij ons terecht voor individueel advies en begeleiding rond alle zakelijke aspecten die er bij komen te kijken. Specifiek voor mode, design en gaming zetten we ook internationale promotie- en business development-activiteiten op en zijn we aanwezig op vakbeurzen en events in het buitenland.

Kan men ook begeleiding krijgen bij het opstellen van een ondernemingsplan?

Ja, daarvoor hebben we een volledige gids uitgewerkt die je terugvindt op onze website. Daarnaast kunnen we gericht helpen door een klankbord te bieden of bepaalde onderdelen op punt te stellen.

Als je één van jullie events eruit mag pikken, welk denk je dat micro-ondernemers absoluut niet mogen missen?

Ai, dat is moeilijk. We brengen jaarlijks een straf programma met labs en expertendagen rond allerlei thema’s. Je leert er in de diepte bij, maar ontmoet vooral ook andere ondernemers die met gelijkaardige uitdagingen kampen. Daarnaast hebben we ook wel een reputatie opgebouwd in een aantal grote sector-events zoals het Creativity World Forum, de Fashion Talks en de Henry van de Velde designprijzen.

Hoe duur of goedkoop is Flanders DC?

We proberen zo laagdrempelig mogelijk te zijn. Ons individueel advies is kosteloos, maar voor activiteiten vragen we meestal wel een deelnameprijs. Die houden we democratisch en is in eerste instantie bedoeld om het aantal “no shows” in te perken.

Op welk succesverhaal op vlak van begeleiding door Flanders DC, ben jij super trots en wil je graag met ons delen?

Laatst heb ik mee een animatiestudio uit Gent begeleid in hun groeiproces. We hebben in een aantal sessies samen het businessplan vernieuwd, een actieplan opgezet, ze met een financiële coach laten nadenken over hun financieel plan. Met succes: hun plannen kwamen in aanmerking voor een KMO groeisubsidie die hen in staat stelde om nieuwe mensen aan te werven.

Ok, je hebt ons overtuigd, hoe kunnen ondernemers nu best met jullie contact opnemen: kan men altijd bij jullie binnenspringen of doen ze dat best digitaal, wat raad je aan?

Best digitaal of per telefoon. Via onze website kan je ons makkelijk contacteren.  Alle info over onze activiteiten vind je op de website van Flanders DC.

Wat geeft Carlo als ‘ultieme’ ondernemerschapstip mee aan micro-ondernemers?

Sta regelmatig eens stil bij hoe je de zaken aanpakt! Zoek een klankbord en wees je bewust van je sterktes en zwaktes.

Bedankt voor het gesprek Carlo. Wij kijken alvast uit naar een creatieve samenwerking.