Maak kennis met Impulskredietpartner Dyzo

Dyzo, het anker voor zelfstandigen in moelijkheden

Impulskredietpartner in de kijker

Ondernemers staan vaak voor uitdagingen. Helaas gebeurt het ook dat het om zeer moeilijke uitdagingen gaat, uitdagingen die het voortbestaan van een onderneming in gedrang brengen, en waarvoor ondernemers niet altijd een oplossing zien. Gelukkig staan ze er niet alleen voor. In onze reeks Impulskredietpartners in de kijker gaat collega Leo in gesprek met Olivier Delaere. Olivier is directeur van Dyzo. Dyzo begeleidt zelfstandige ondernemers in moeilijkheden.

DyzoOlivier, waarvoor kan men concreet bij Dyzo terecht?

We zijn door de Vlaamse overheid erkend als het unieke contactpunt voor zelfstandigen in moeilijkheden. Dyzo biedt informatie, advies en begeleiding, zowel aan actieve zelfstandigen als ex-zelfstandigen die hun zaak al stopgezet hebben. Maar ook tussenpersonen (boekhouders, welzijnswerkers,…) kunnen met hun vragen bij ons terecht.

Kan elke ondernemer bij jullie aankloppen, of zijn er specifieke voorwaarden?

Dyzo helpt elke (ex-)ondernemer in het Vlaams Gewest. De sector (bouw, horeca,…) en de rechtsvorm (BVBA, eenmanszaak,…) maakt niet uit. Enkel voor de land- en tuinbouw verwijzen we door naar onze zusterorganisatie Boeren op een Kruispunt.

Hoe gaat het dan concreet in z’n werk? Krijgt elke ondernemer persoonlijk advies op maat, stappen ondernemers in een traject, krijgen ze opleidingen?

Onze begeleiding is altijd maatwerk: we kijken naar de specifieke situatie van de onderneming (achterstanden van betaling, …) en de ondernemer (kan hij alles nog meester, wil hij nog doordoen,…). Sommige begeleidingen ronden we af na één of twee gesprekken, andere ondernemers hebben nood aan een maandenlang traject.
In bepaalde situaties is een intensieve begeleiding aangewezen: onderhandelingen aanknopen met schuldeisers behoort ook tot onze begeleiding.
Dyzo heeft een multidisciplenair team van vaste en vrijwillige medewerkers, zo kunnen we mensen op maat verder helpen.

Hoe duur of goedkoop is Dyzo?

Dyzo werkt volledig gratis. Met dank aan de Vlaamse overheid (Agentschap Innoveren en Ondernemen) die dat mogelijk maakt. Soms moeten we mensen natuurlijk wel doorverwijzen naar gespecialiseerde betalende diensten (advocaat,…) omdat het niet anders kan.

Wanneer zie je jullie rol als succesvol?

De zelfstandige moet terug verder kunnen in zijn leven. Als dat kan met behoud van de onderneming, des te beter. Maar soms is een stopzetting (gewone stopzetting of faillissement) de beste oplossing voor de persoon in kwestie.

We zien bij veel mensen opluchting en tevredenheid enkele maanden na hun stopzetting. Door de verschoonbaarheid kunnen ze ook terug schuldenvrij door het leven gaan, veel mensen weten dat niet.

Heb je zicht op succesratio’s van de ondernemers die bij jullie kwamen aankloppen? Zijn zij erin geslaagd hun zaak te redden of konden ze doorstarten?

Elk jaar gaan we dat na. We zien dat gemiddeld 51% van de ondernemingen die bij ons aankloppen 2 jaar later nog steeds actief zijn als zelfstandige. We zijn trots op dat cijfer.  De andere 49% heeft zijn zaak gestopt. Dat is geen nederlaag, soms is dat gewoon de beste oplossing voor de persoon in kwestie. Sommige mensen zijn tevreden dat ze terug in loondienst kunnen werken. Maar er zijn ook mensen die succesvol herstarten na een faillissement.

Hoe kunnen ondernemers best contact met jullie opnemen? Kan men altijd bij jullie binnen springen, of nemen ze best via mail contact op, wat raad je aan?

We zijn bereikbaar op 0800/11106 en info@dyzo.be . We geven enkel gesprekken op afspraak. Meer informatie over onze werking vind je ook op onze website.

Hartelijk dank voor het gesprek, Olivier. Tot slot, is er nog een ‘ultieme tip’ tip die je wil meegeven aan ondernemers?

Ik verbaas me er altijd over hoeveel zelfstandigen al kort na de opstart van hun zaak in liquiditeitsmoeilijkheden komen. Onderkapitalisatie is een oorzaak van vele faillissementen. Het is bijvoorbeeld beter al van bij de start voldoende financiering te voorzien dan één jaar na de start te moeten vaststellen dat je dringend geld nodig hebt… Partijen zoals jullie met Impulskrediet kunnen daarbij helpen.