Drempel ondernemerschap voor werkzoekende verlaagd

Werklozen kunnen voortaan starten in bijberoep, zonder dat ze meteen hun werkloosheidsuitkering verliezen

Springplank naar zelfstandige!

Verschillende kranten berichten vandaag dat werklozen voortaan kunnen starten als ondernemer in bijberoep, met het behoud van hun werkloosheidsuitkering. Dat zouden de ministers van Middenstand en Werk, Willy Borsus en Kris Peeters, aangekondigd hebben.

Deze maatregel is zeer goed nieuws. Het verlaagt de drempel tot ondernemerschap voor werkzoekenden. Hiermee geven de ministers gehoor aan een oproep die onder andere microStart en Impulskrediet samen deden tijdens de allereerste Europese Dag van het Microkrediet in oktober 2015. Het was één van de belangrijke drempels voor werkzoekenden om te ondernemen die die dag naar voor werden geschoven. Met deze maatregel werd een positieve stap gezet in de promotie van het ondernemerschap maar evenzeer in de strijd tegen sociale en economische uitsluiting van werkzoekenden.

Vroeger kon je ook als werkzoekende in bijberoep aan de slag maar er waren strenge voorwaarden. Zo was het bijvoorbeeld enkel mogelijk wanneer je al minstens 3 maanden zelfstandige in bijberoep was, alvorens je werkloos werd. Heel wat werkzoekenden die naar aanleiding van hun werkloosheid de stap als ondernemen wilden wagen, werden op die manier uitgesloten. Je mocht je zelfstandige activiteit bovendien ook enkel uitvoeren na de normale werkuren, ook al was je op dat moment werkzoekende. Het zijn maar twee voorbeelden van de soms vreemde voorwaarden.

Bij deze nieuwe maatregel zijn nog steeds een aantal begrenzingen. Zo staat te lezen dat je slechts gedurende 12 maanden je werkloosheid en bijberoep mag combineren. De werkloosheid mag bovendien niet het resultaat zijn van de stopzetting of vermindering van je werk als loontrekkend om van het voordeel van de cumul te kunnen genieten. De cumul mag ook niet aangewend worden voor een zelfstandige activiteit die je in de voorbije 6 jaar al hebt beoefend in hoofdberoep.

Volgens Kris Peeters helpt de maatregel werklozen de stap te zetten naar een zelfstandige activiteit: “Gedurende 12 maanden kunnen zij een activiteit als zelfstandige combineren met een deel van hun uitkering. Dit is nog maar eens een bewijs van het activeringsbeleid van de regering dat zich hier manifesteert in de vorm van een aanmoediging”.

Deze maatregel zou ingaan vanaf 1 oktober 2016. Meer informatie en de voorwaarden zijn te vinden op de website van de RVA.