Anita’s Place

Anita€ 10.000Een Impulskrediet voor de koffieshop van een power woman in Oudenaarde

Power woman Anita bewijst dat een eerder faillissement je niet hoeft tegen te houden om opnieuw te ondernemen

Jaarlijks zijn er nog steeds ruim 5.000 ondernemingen die failliet gaan. Een faillissement hoeft echter niet het einde te betekenen voor een ondernemer. Maar wanneer ondernemers die ooit al een faillissement hadden een krediet aanvragen, wordt dat veelal geweigerd door hun bank. Impulskrediet geeft mensen met een goed ondernemingsplan nieuwe kansen.

Bij elke kredietaanvraag gaan de kredietconsulenten nauwgezet na of de aanvrager een leefbaar ondernemingsplan kan voorleggen. Na een faillissement wordt natuurlijk ook bekeken of de pijnpunten uit het verleden werden weggewerkt. Op basis van een grondige evaluatie krijgen ondernemers het vertrouwen om zich 100% in te zetten voor een nieuw project. Dat blijkt ook uit het verhaal van Anita:

“Een aantal jaren geleden heb ik een zaak overgenomen. Maar ik had de kleine lettertjes niet goed gelezen … het project bleek niet leefbaar. Mijn droom bleef wel intact. Ik ben dus dankbaar dat ik bij Impulskrediet terecht kon voor een tweede kans. Ik opende mijn nieuwe koffieshop. Je kan de bladzijde natuurlijk niet zomaar omdraaien. Bij de bespreking van mijn aanvraag werd ik geconfronteerd met kritische vragen. Ik had daar wel begrip voor. Maar voor mijzelf was dat een moeilijke confrontatie met het verleden. Ik ben nu 54 jaar oud en ga er met plezier nog eens hard tegenaan. Men kent me hier in Oudenaarde.

Ik heb er alle vertrouwen in dat ik kan aantonen dat je een faillissement te boven kan komen. Voor startende ondernemers heb ik alvast een gouden raad: ga voor je passie, maar laat je ook zeer goed adviseren bij een overname en bij de opstart van je eigen zaak.”

www.anitasplace.be