Ambachtelijke Veldovensteen

Rony € 23.000Impulskrediet om brandstoffen aan te kopen en de ovens terug op te starten

Rony Wagemans houdt de Ambachtelijke Veldovensteen traditie van zijn grootvader in ere

In 1991 stapte Rony als jonge gast mee in de zaak. Eind jaren ‘90 dient zich een grote uitdaging aan.

Boerderij van unieke Veldovensteen

Het behoud van een steengoede ambacht, Veldovensteen

Een van de weinige openlucht steenbakkerijen van Europa staat in Hoeselt, België. Rony Wagemans maakt hier stenen van leemgrond, gebakken in met kolen gestookte openlucht ovens. Het volledige productieproces, van leem tot steen, neemt een paar maanden in beslag en levert een bijzonder resultaat: een rijke kleurschakering van bruin, paars, rood en geel. Rony stapt in 1991 als jonge gast mee in de zaak, zijn grootvader opende de steenbakkerij in 1934. Eind jaren ‘90 dient zich echter een grote uitdaging aan.


Een doorzetter met veel kennis en ervaring kan ook geplaagd worden door tegenslag

Nieuwe ruimtelijke uitvoeringsbesluiten maakte hervestiging noodzakelijk buiten de bebouwde kom. De familie koopt grond maar botst bij de aanvraag van de vergunningen op administratieve tegenkanting. Pas in 2011 kan de bakkerij verhuizen. Het duurt echter nog een jaar voordat de ovens correct afgesteld kunnen worden en het bedrijf dezelfde kwaliteit kan garanderen als voorheen. Rony krijgt nu onverwacht gezondheidsproblemen. Hij vraagt zijn bank om betalingsuitstel voor lopende kredieten maar krijgt geen steun. Sluiting van de zaak kan vermeden worden doordat een familielid voldoende geld leent om de uitstaande lening terug te betalen.

Rony red zijn zaak en de vooruitzichten zijn gunstig: hij beschikt over een terrein van 5000m2, twee openlucht ovens, droogloodsen, vrachtwagens, … En bovenal over de expertise om een uniek product op de markt te brengen. Afnemers staan klaar om stenen te kopen zodra de productie weer kan worden opgestart. Maar Rony heeft zoveel geïnvesteerd in zijn zaak dat de bank niet bereid is om middelen vrij te maken voor de investering in grondstoffen. Rony ontdekt Impulskrediet en gaat een krediet aan van 23.000 euro om de nodige brandstoffen aan te kopen en de ovens terug op te starten.


De aanhouder wint

De productie van de unieke veldovensteen kan door het microkrediet gelukkig doorgaan en er staan 360.000 stenen klaar in de loods om afgebakken te worden. Rony houdt zo de ambachtelijke traditie van zijn grootvader in ere.

“Rony is een ondernemer in hart en nieren. Maar ook een doorzetter met veel kennis en ervaring kan geplaagd worden door tegenslag. Vanuit Impulskrediet zijn we zeer blij dat we de zaak van Rony een nieuwe impuls kunnen geven. Zijn activiteit is een vorm van levend erfgoed en biedt economisch zeker meerwaarde. Klanten waarderen dit unieke, lokale product. Tenslotte is het vooral vanuit sociaal oogpunt erg waardevol dat we deze ondernemer weer perspectief konden geven.”

Ben Peeters, kredietconsulent Impulskrediet.

Er is blijvend vraag naar de schaarse stenen onder andere uit Nederland en Duitsland. Vele vooroorlogse gebouwen en hoeven zijn gemaakt in veldovensteen. Voor restauraties en uitbreidingen aan bestaande oude gebouwen en nieuwbouw met ‘unieke gevelstenen’ zijn de stenen van Rony hard nodig. Benieuwd hoe de exclusieve Haspengouwse veldovensteen wordt geproduceerd? Lees meer op: Wagemans Veldovensteen