5 jaar Impulskrediet, een terugblik

Erik De Smedt,

voorzitter kredietcomité Impulskrediet

Impulskrediet bestaat 5 jaar. Tijd om een balans te maken van de afgelopen periode. Dat doen we met Erik De Smedt, voorzitter van het kredietcomité van Impulskrediet, die er van bij het begin bij was. Erik startte zijn carrière in de financiële sector, en heeft gaandeweg een rijke ervaring opgebouwd in de begeleiding van grote en kleine organisaties naar duurzaam ondernemerschap. Hij was van bij het begin betrokken bij de inspanningen van Hefboom om financiering via microkredieten uit te bouwen. Initieel gebeurde dit samen met de federale Participatiemaatschappij. Toen deze hiermee stopte in 2012 ondersteunde hij Hefboom om Impulskrediet zelf uit te bouwen.

De jongste 10 jaar ging de interesse voor zelfstandig ondernemerschap in stijgende lijn

‘Ondernemen is inderdaad hip. In het straatbeeld duiken steeds nadrukkelijker sympathieke en vernieuwende zaken op, zoals bijvoorbeeld pop up shops en de repair cafés. Zo ontstaat misschien de indruk dat iedereen met een leuk idee een zaak kan starten. Niets is minder waar. 50% van het totale vermogen in ons land is van 10% van de bevolking. Zeer veel mensen die de ambitie hebben om een zaak te starten, beschikken niet over het nodige startkapitaal. En dan is er een groep die omwille van verschillende redenen niet terecht kan bij de bank: mensen die zelf geen reserves meer hebben, die al een faillissement achter de rug hebben of lang werkzoekend zijn, vluchtelingen die hier een bestaan willen uitbouwen, … Impulskrediet is nodig om ondernemerschap binnen het bereik te brengen van deze groepen mensen.’

Tussen 2012 en 2016 verdubbelde het aantal aanvragen voor Impulskrediet

‘Dit toont aan dat Impulskrediet terrein wint. Hefboom wil deze dienstverlening verder uitbouwen. Maar wat vooral telt, is de manier waarop kandidaat-kredietvragers onthaald en bejegend worden. Het is natuurlijk de bedoeling deze kredietverlening sterk uit te bouwen, want veel mensen hebben een inkomen nodig en zien mogelijkheden om dit als zelfstandige op te bouwen, maar vinden niet het nodige kapitaal. Het is belangrijk om de ondernemerskwaliteiten van deze kwetsbare starters en de haalbaarheid van hun project zo correct mogelijk in kaart te brengen. Kandidaten moeten een degelijk plan voorleggen voor ze effectief een krediet kunnen krijgen. De mens- en resultaatsgerichte aanpak van Impulskrediet is uniek en absoluut niet te vergelijken met de louter rationele en commerciële benadering van andere kredietverstrekkers.’

Het aantal ingediende dossiers steeg minder spectaculair

‘Dat is een bewuste strategie. De consulenten zetten zich enorm in om de juiste mensen aan te moedigen om een aanvraag in te dienen. Zij zorgen er ook voor dat alleen volwaardige ondernemersplannen worden voorgelegd voor beoordeling door het kredietcomité. Maar dan nog, het gaat altijd om aanvragen met een of meer specifieke knelpunten. De verantwoordelijkheid
van het kredietcomité is daarom erg groot. Wanneer wij een krediet toekennen voor de uitbouw van een zaak die op termijn toch niet leefbaar is, vergroten we de problemen alleen maar voor de aanvrager. Maar langs de andere kant willen we echt wel voorzien in kansen voor mensen die elders uit de boot vallen. Het kredietcomité vergadert daarom vaak op het scherp van de snee. Elk dossier wordt gewikt en gewogen. Waar mogelijk en nodig adviseert het comité om de aanvrager te laten begeleiden door een vrijwilliger.’

261 ondernemers konden aan de slag dankzij Impulskrediet

‘Het kredietcomité wil bijdragen tot de emancipatie van kansengroepen. We streven naar gelijke kansen voor wie weinig middelen heeft, en we zetten in op een grotere zelfstandigheid voor deze mensen. Daarom gaat het toekennen van een krediet gepaard met een advies over zwakke punten die ons opvielen in de aanvraag, en hoe deze aangepakt kunnen worden. Ook wanneer we een dossier afwijzen, geven we uitgebreide feedback. Soms zie je dat de aanvrager daaruit leert en later een veel beter dossier indient. Omwille van het precair karakter van de mensen en hun projecten die we helpen starten, is de gratis begeleiding die Impulskrediet kan voorzien, zeer waardevol. Er komt zoveel kijken bij het ondernemen: prospectie, marketing, planning prijsbepaling, voorraadbeheer, administratie… Zowat alle starters kunnen steun gebruiken, eenmalig of gedurende langere tijd. Ik hoop dat Impulskrediet het team van vrijwilligers die de aanvragers coachen verder kan uitbouwen. Deze mensen helpen onze ondernemers om blinde vlekken in hun aanpak weg te werken. Dat is bijzonder waardevol en nodig om te slagen. Kandidaten zijn altijd welkom.’