Partners

Samen met onze partners promoten we ondernemerschap

microkrediet hefboomSterke partners

Impulskrediet is een initiatief van Hefboom. Hefboom bouwt mee aan sociale en duurzame samenleving en doet dat met een gevarieerd aanbod aan financiering, managementadvies en dienstverlening. Impulskrediet werd door Hefboom in 2012 opgericht als antwoord op het verdwijnen van de solidaire lening onder de vleugels van het Participatiefonds. Hefboom besloot deze rol op zich te nemen en zo kansen te geven aan micro-ondernemers die moeilijk aan financiering geraken bij reguliere banken.

Onderstaande partners streven samen met Impulskrediet naar een sociale en duurzame samenleving. We doen dat door de drempel tot ondernemerschap te verlagen. Samen zijn we immers sterker om onze doelstellingen waar te maken. We promoten elkaars werking en op die manier bevorderen we het zelfstandig ondernemerschap.

We geven kansen aan micro-ondernemers die moeilijk toegang hebben tot bankfinanciering zoals werkzoekenden, jongeren, vijftigplussers, gefailleerden, migranten en micro-ondernemers die eigen inbreng ontbreken. Dankzij ons partnerschap slagen we erin dit te realiseren.

Partners van het eerst uur

Partners microkrediet Agentschap Innoveren OndernemenEen belangrijke partner voor het verschaffen van microkredieten is het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO). Hefboom werkt samen met VLAIO voor de algemene werking en voor de projecten ‘Jong en vol ondernemerschap’ en ‘Een tweede kans en een impuls voor een nieuwe start’. Het verschaffen van microkredieten is zeer risicovol en is daarom enkel mogelijk met steun van de overheid. Impulskrediet is één van de overheidsmaatregelen die door VLAIO opgenomen zijn in de subsidiedatabank.

Partners microkrediet PMVVoor het toekennen van de microkredieten werkt Impulskrediet nauw samen met het Sociaal Investeringsfonds SIFO onder de vleugels van PMVSIFO cofinanciert de microkredieten. Daarnaast maakt Impulskrediet voor het waarborgen van de microkredieten ook gebruik van de Waarborgregeling, eveneens onder de vleugels van PMV. Ondernemers die beroep doen op de Startlening+ van het Vlaams Participatiefonds (ook een PMV product) maar geen eigen inbreng hebben (wat een voorwaarde is om een Startlening+ te krijgen), kunnen terecht bij Impulskrediet. Een Impulskrediet geldt als de eigen inbreng, die een voorwaarde is om aanspraak te maken op de Startlening+.

Speciale aandacht voor jongeren en gefailleerden

Partners microkrediet iDropsVia het project ‘jong en vol ondernemerschap’ richt Impulskrediet zich tot ondernemers jonger dan 28 jaar met plannen om te starten als zelfstandig ondernemer en op zoek zijn naar een microkrediet. Impulskrediet doet dit door zich in communicatie specifiek tot jongeren te richten. Daarnaast werkt Impulskrediet samen met iDrops om jongeren intensief te begeleiden bij het opstellen van een financierbaar ondernemings- en financieel plan.

Dyzo microkrediet partners gefailleerdeVoor het project ‘Een tweede kans en een impuls voor een nieuwe start’ werkt Impulskrediet samen met Dyzo, de organisatie die zelfstandigen in moeilijkheden helpt en begeleidt. Met een microkrediet krijgt deze doelgroep een tweede kans om te starten als ondernemer. Zo wil Impulskrediet de drempel tot financiering voor gefailleerden verlagen.

Beide projecten worden medegefinancierd door VLAIO (Agentschap Innoveren & Ondernemen).

Platform voor de winwinlening & tax shelter voor starters

winwinner microkredietWinWinner is een matchmakingplatform dat ondernemers en investeerders samenbrengt en begeleidt bij het gebruik van de Winwinlening en tax shelter voor startende ondernemingen. Jonge ondernemingen kunnen via het platform hun concept en financieringsnood kenbaar maken aan potentiële investeerders. Particuliere investeerders die een onderneming financieel willen ondersteunen op een fiscaal vriendelijke manier kunnen op de website op zoek gaan naar hun ideale kandidaat. Bij een succesvolle match kunnen de ondernemer en de investeerder beroep doen op WinWinner om hen bij het administratieve proces te begeleiden.

Andere partners

Naast de bovenstaande partnerschappen werken we ook nog samen met heel wat andere organisaties. Je vindt een overzicht onderaan deze pagina. Elk van deze partners draagt zijn steentje bij om samen onze doelstellingen te realiseren.

Zelf ook partner te worden?

Contacteer ons:

T +32 (2) 205 17 20
info@impulskrediet.be